MAGAZINE 
Strop en Toga 

Trimestrieel tijdschrift voor de Orde van Advocaten, balie Gent.